El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Recursos acadèmics

Instituts, observatoris i grups de recerca

Cátedra de Investigación en Medios Audiovisuales y Globalización en América del Norte

Mèxic

Centro Avanzado de Comunicación (CADEC)

Mèxic

Institució privada dependent del Grupo Ferer, que s'ocupa dels aspectes relacionats amb l'educació, la investigació, la teoria i les accions que hi ha en el camp de la comunicació i la publicitat. En el seu web es proporciona informació sobre els plans d'estudi i les activitats.

Centro de Documentación (CEDOC)

Perú

Arxiva fonamentalment material relacionat amb la comunicació que pugui ser utilitzat per il·lustrar, explicar o analitzar fenòmens comunicatius que es tracten a les aules de classe o en les investigacions.

Centro de Estudios Mediales (CEM)

Xile

Unitat de desenvolupament acadèmic de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Diego Portales (Santiago). Ofereix informació sobre les seves activitats i àrees d'estudi, enfocades essencialment al voltant dels mitjans de comunicació.

Centro de Estudos e Pesquisas em Novas Tecnologias, Comunicação e Cultura (NTC)

Brasil

Unitat d'investigació dependent de la Universidade do São Paulo que té com a objectiu principal materialitzar les discussions i els debats del camp de la comunicació amb la idea de proposar una nova teoria de la comunicació. El seu web proporciona informació institucional, una xarxa pròpia, publicacions en línia i notícies.