El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Dossiers

ISSN 2014-1475

Moviments socials, comunicació massiva i comunicació alternativa

Moviments socials, comunicació massiva i comunicació alternativa. Reflexions per a l'anàlisi (3). La comunicació alternativa i els seus mitjans

 

Guiomar Rovira Sancho

 

Els moviments socials es dediquen a buscar i crear mitjans alternatius, aquells que Downing anomena "nanomitjans": "mitjans en escala petita, típicament funcionant amb un pressupost mínim o inexistent" (2010). Aquests mitjans de comunicació s'han denominat de diverses maneres: mitjans alternatius, mitjans ciutadans, mitjans tàctics, mitjans independents, mitjans de contrainformació, mitjans de participació, mitjans de l'economia social. Downing aposta per anomenar simplement "mitjans de moviments socials" per referir-se a aquestes experiències que solen ser fluctuants i transitòries com la mateixa acció col·lectiva que els dóna vida. Aquest tipus de nanomitjans no poden ser analitzats des de perspectives teòriques rígides, molt menys amb els criteris analítics dels mitjans massius, sinó que requereixen enfocaments basats en els processos d'acció col·lectiva que els generen.

Els nanomitjans apareixen moltes vegades en el continu flux de l'activisme quotidià de grups, col·lectius i comunitats, i van sembrant sentits culturals que faciliten l'emmarcament favorable de les mobilitzacions i de les seves demandes. Busquen construir, sense aconseguir sempre, el que Nancy Fraser (1997) anomena contrapúblics, esferes alternatives d'opinió pública no hegemònica. En oposició a la majoria dels mitjans massius, no són empreses privades, sinó que es creen com iniciatives col·lectives sense ànim de lucre (més aviat amb problemes de recursos) i que es transformen en el temps: no neixen fets ni romanen tal qual, oscil·len i varien, creixen o disminueixen, de vegades queden en experiències truncades, tenen moments àlgids i llargs períodes de latència. La potència d'aquests mitjans es multiplica en moments d'auge de la mobilització i de la protesta.

Gràcies a la digitalització i Internet, els mitjans alternatius o nanomitjans passen a ser nodes d'especial influència en xarxes activistes molt més àmplies que els permeten una retroalimentació, difonen informació d'anada i tornada, uns als altres, amb tota la redundància pròpia de les xarxes. Les noves plataformes dels denominats Mitjans Lliures, Indymedia, o iniciatives com l'Associació Mundial de Ràdios Comunitàries (AMARC), augmenten les possibilitats d'actuar concertadament, compartir continguts, promoure la publicació oberta, fer possible el periodisme ciutadà, les xarxes socials digitals, la redundància davant de qualsevol agressió. En un món cada vegada més interconnectat, els moviments s'animen uns als altres i s'aconsellen, aprenen d'experiències reeixides i estenen marcs d'acció concrets, alguns vinculats a la informació.

La novetat que permet Internet i l'auge de les xarxes socials electròniques és que encara que el poder pot reprimir i fer callar un mitjà, no pot aturar el flux de la informació: aquesta busca altres vies per trobar el seu camí i difondre. És la lògica de la xarxa de matriu distribuïda.

Alhora, avui dia podem parlar dels activistes comunicatius (media activists) com una forma de participació individual en diversos moviments i causes però sempre centrada a informar, fer fotos, vídeo, reportar, redireccionar i difondre missatges, ja sigui a través de blocs propis, pàgines d'organitzacions o a través de xarxes socials. D'alguna manera, l'activista comunicatiu esdevé un mitjà que intervé en diversos mitjans.

No obstant això, l'activisme informatiu i els mitjans alternatius topen amb greus limitacions, que van des de la dificultat d'accés marcada per la manca tant de recursos com per la manca d'alfabetització tecnològica, fins a la no sempre reeixida habilitat per idear continguts atractius, que siguin vehicles de propostes noves per a les seves audiències. Trencar la marginalitat autoreferencial dels circuits activistes representa un repte major per als que pretenen a través de la comunicació facilitar o propiciar processos de transformació social. Contrarestar la influència dels mitjans massius, poderosos, amb recursos, amb enorme difusió, és encara una utopia. Cal "reconèixer la primacia del rol que allò mediàtic juga en la producció simbòlica, i com a tal política, de la societat" (González Broquen, 2011: 62) per poder combatre'l. Encara que no és l'únic àmbit de producció simbòlica, el poder dels mitjans massius ha de ser analitzat i qüestionat, per enfrontar i exigir la seva transformació democràtica.

Moviments socials, comunicació massiva i comunicació alternativa. Reflexions per a l'anàlisi (1)

Guiomar Rovira Sancho

Moviments socials, comunicació massiva i comunicació alternativa. Reflexions per a l'anàlisi (2). La dependència dels mitjans massius

Guiomar Rovira Sancho

Moviments socials, comunicació massiva i comunicació alternativa. Reflexions per a l'anàlisi (3). La comunicació alternativa i els seus mitjans

Guiomar Rovira Sancho

Moviments socials, comunicació massiva i comunicació alternativa. Reflexions per a l'anàlisi (4). bibliografia

Guiomar Rovira Sancho

Bowman, Shayne, y Chris Willis (2003), “Nosotros e

Baigorri, Laura (1998), “El futuro ya no es lo que

Zires, Margarita (2007), “Denunciar. La legitimaci

Wray, Stephan (1997). “La desobediencia electrónic

Pasquinelli, Matteo (2002), Mediactivismo, Activis

Oscar Espiritusanto y Paula Gonzalo Rodríguez (com

América Latina en Movimiento Nº 463, “Redes social

http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=4028

http://www.voltairenet.org/Medios-de-comunicacion

http://mediosalternativoseinmigracion.blogspot.com/

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N70/CORRALES-HERNANDEZ-REVISADO.pdf

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/folios/article/viewFile/6416/5898

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/860/86020038002.pdf

http://www.revistalatinacs.org/10/art2/902_Pais_Vasco/24_Ramirez.html

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1121&clave_busqueda=126507

http://www.uacm.edu.mx/sitios/andamios/num11/articulo3.pdf

http://www.revistalatinacs.org/09/art/34_833_44_ULEPICC_16/Chiara_Saez.html

http://www.amarc.org/index.php?p=home&l=ES

http://www.indymedia.org/es/