El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Dossiers

ISSN 2014-1475

Eleccions i mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació s'han convertit en un element imprescindible pel desenvolupament d'unes eleccions democràtiques.

 

El paper dels mitjans, important i delicat, en el desenvolupament d'un procés electoral lliure i just va des de la difusió de les campanyes electorals elaborades pels diferents partits polítics fins a l'elaboració de la informació sobre candidats i el propi procés electoral amb l'objectiu que els ciutadans estiguin en condicions de fer una selecció informada.

El Portal ha preparat una monogràfic sobre eleccions i mitjans de comunicació, un dels temes més desenvolupats en l'àmbit de la comunicació política.

Les campanyes electorals i la seua adaptació al context mediàtic

Iñaki Garcia Blanco

Els períodes electorals són moments crucials en les societats democràtiques. A través de les eleccions la ciutadania pot exercir el seu dret a expressar el seu punt de vista sobre quines opcions polítiques són més adequades per detenir de manera efectiva el poder polític. Són la forma de participació política més bàsica, mitjançant la qual la ciutadania dóna forma a les institucions i, al mateix temps, les legitima. Al seu torn, les eleccions constitueixen elements institucionalitzats de renovació ritual en els quals la ciutadania participa d'un moment àlgid en què hi ha confrontacions de candidats, de programes i de propostes, així com una revitalització del debat polític.

Els mitjans i el descrèdit de la ciutadania cap a l'activitat política

Mª Rosa Berganza Conde

Cada vegada són més els estudis que subratllen les relacions entre la cobertura que realitzen els mitjans de la política durant les campanyes electorals i el descens de l'interès de la ciutadania pels temes polítics i el descrèdit cap a qui es dedica a l'activitat política. Un descens d'interès i una major desconfiança provocats pels mitjans que autors que ja són una referència sobre el tema (com Capella i Jamieson, 1997; i Hibbing i Theiss-Moore, 1995) també lliguen a la cada vegada menor participació ciutadana en política.

El discurs dels polítics i els mitjans de comunicació

Margarida Bassols

El sistema polític regula les relacions entre els agents que hi intervenen a fi i efecte d'evitar situacions perilloses o desagradables per a la convivència dels ciutadans que s'hi emparen. La relació entre el que anomenem "classe política" i els ciutadans necessita uns canals de transmissió i de retroalimentació suficients per assegurar la salut de l'exercici del poder.

Eleccions i nous canals de comunicació política

Manuel Parés i Maicas

La generalització de l'ús d'internet, ha obert tot un món de possibilitats a la comunicació política. Prenent com a referents les tècniques utilitzades pels partits polítics dels Estats Units i les tècniques de màrqueting publicitari aplicades a la comunicació política, els partits espanyols se submergeixen a la Xarxa.

CHEN YI-NING, Katherine: "Setting the media agenda of attributes in the 2001 Magistrate Election in Taipei". 23 Conferencia y Asamblea General de la IAMCR/AIERI/AIECS "Comunicación intercultural". Barcelona, 2002.

ACEVES GONZÁLEZ, Francisco: "La investigación académica sobre el papel de los medios de comunicación en los procesos electorales en México". 23 Conferencia y Asamblea General de la IAMCR/AIERI/AIECS "Comunicación intercultural". Barcelona, 2002.

KOLODZIEJ, Jacek H.: "The banner words of Polish political parties. The case of Parliamentary elections in 2001". 23 Conferencia y Asamblea General de la IAMCR/AIERI/AIECS "Comunicación intercultural". Barcelona, 2002.

ACOSTA UMALI, Violeta: "Towards a Discourse on Political Communication: the Case of the 2001 Philippine National Elections". 23 Conferencia y Asamblea General de la IAMCR/AIERI/AIECS "Comunicación intercultural". Barcelona, 2002.

HERRERO AGUADO, Carmen: "Estrategias electorales respecto el conflicto vasco". 23 Conferencia y Asamblea General de la IAMCR/AIERI/AIECS "Comunicación intercultural". Barcelona, 2002.

VV.AA.: "TV News Media, Issues and Candidates in the 2000 Mexican Presidential Campaign". 23 Conferencia y Asamblea General de la IAMCR/AIERI/AIECS "Comunicación intercultural". Barcelona, 2002.

SUBERVI VÉLEZ, Federico: "Political communication and Latinos and the year 2000 elections". 23 Conferencia y Asamblea General de la IAMCR/AIERI/AIECS "Comunicación intercultural". Barcelona, 2002.

IYENGAR, Shanto; McGRADY, Jennifer A.: "Media Politics: A Citizen's Guide". Chapter 1: Image is everything. Political Communication Lab. Noviembre, 2006.

IYENGAR, Shanto: "Speaking of Values: The Framing of American Politics". The Forum, volume 3, issue 3. 2005.

IYENGAR, Shanto: "The Effects of Media-Based Campaigns on Candidate and Voter Behavior: Implications for Judicial Elections". Symposium on Campaign Conduct and the First Amendment. Chicago, 2001.

IYENGAR, Shanto: "Making Voters Autonomous: The Possibility of Unmediated Political Campaigns". National Conference for Digital Government Research. Los Angeles, 2001.

MÁRQUEZ, Martha: "Democracia, Campañas Electorales y Publicidad Política". Razón y Palabra, 35. Octubre-noviembre, 2003.

VV.AA.: "Entre la informació i la propaganda. Els mitjans de comunicació: ràdio, diaris i revistes. Els periodistes". Tesis doctoral en línea

SOLANO, Belisario: "La comunicación política: ¿la diestra o la siniestra del poder político?". Revista Latina de Comunicación Social, 33. La Laguna (Tenerife), 2000.

TORNAFOCH YUSTE, Xavier: "Política, eleccions i caciquisme a Vic (1900-1931)". Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 2007.

MERCADO ANAYA, Antonieta: "Model of political control of communication". 23 Conferencia y Asamblea General de la IAMCR/AIERI/AIECS "Comunicación intercultural". Barcelona, 2002.

SEIJO MALDONADO, Haydeé: "Political communication from civil society". 23 Conferencia y Asamblea General de la IAMCR/AIERI/AIECS "Comunicación intercultural". Barcelona, 2002.

DEL REY MORATÓ, Javier: "¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación política?". ZER, 1. Diciembre, 1996.

ISLA MOLINA, Luís: "Desarrollo de la comunicación política". Razón y Palabra, 27. Junio-julio, 2002.

REGI CRUAÑES, José: "Opinión pública y comunicación política en la transición democrática". Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Alicante, 2000.

ANDRADE DEL CID, Patricia: "Acontecimientos relevantes de la comunicación política en elecciones estatales". Razón y Palabra, 17. Febrero-Abril, 2000.

HERNANDO, Javier: "Mitjans de comunicació i eleccions". Comunicació 21.

OLMO LÓPEZ, Agustín: "Medios de comunicación y campañas de propaganda electoral: las elecciones autonómicas en Andalucía". Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2003.

FARRÉ, Jordi: "Esfera pública, comuncación política y prensa diaria. La escenificación periodística de la campaña de las elecciones al parlamento". ZER, 7. Diciembre, 1999.

RECUERO, Marisa: "El 'secreto' de las campañas electorales". Aula El Mundo, 2004.

GARCÍA BEAUDOUX, Virginia: "Campañas electorales: sus efectos en la decisión de voto".

GONZÁLEZ, Adriana: "Análisis Semiótico de las Campañas Electorales". Razón y Palabra, 25. Febrer-Marzo, 2002.

VV.AA.: "Internet y estrategia electoral". Fundación Coso.

GONZÁLEZ, Adriana: "Análisis Semiótico de las Campañas Electorales". Razón y Palabra, 25. Febrero-marzo, 2002.

VV.AA.: "¿Qué es una campaña electoral?". Instituto Nacional de Estudios Políticos. Mayo, 2007.

CANEL, María José: "La objetividad periodística en campaña electoral: las actitudes profesionales de los periodistas de TVE1 y Antena3 en las elecciones de 1996". ZER, 2. Mayo, 1997.

LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL modificada por las Leyes Orgánicas 1/1987, de 2 de abril; 8/1991, de 13 de marzo; 6/1992, de 2 de noviembre; 13/1994, de 30 de marzo; 3/1995, de 23 de marzo; 10/1995, de 23 de noviembre, d

LEY ORGÁNICA 5/1985. Título primero. Capítulo VI. Sección IV. Disposiciones generales sobre la campaña electoral (arts. 50 a 52).

LEY ORGÁNICA 5/1985. Título primero. Capítulo VI. Sección V. Propaganda y actos de campaña electoral (arts. 53 a 58).

LEY ORGÁNICA 5/1985. Título primero. Capítulo VI. Sección VI. Utilización de medios de comunicación de titularidad pública para la campaña electoral (arts. 59 a 67).

Elecciones y Medios de Comunicación — ACE Electoral Knowledge Network

INCOPO. Investigadores en Comunicación Política

Polítical Communication section. 23 Conferencia y Asamblea General de la IAMCR/AIERI/AIECS "Comunicación intercultural". Barcelona, 2002.

Polítical Communication section. Session IX: Media and Elections. 23 Conferencia y Asamblea General de la IAMCR/AIERI/AIECS "Comunicación intercultural". Barcelona, 2002.

Polítical Communication section. Posters Session. 23 Conferencia y Asamblea General de la IAMCR/AIERI/AIECS "Comunicación intercultural". Barcelona, 2002.

Political Communication Lab

"Comunicación política" en el Portal de la Comunicación InCom-UAB

"Comunicación política" en Casa del Libro

The 30 Second Candidate