El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edicin en espaol

Edici en catal

Edio en portugus
porn sex tube dutch porn watch sex porn porno Xvideos Xvideos porn sex tube

Lliçons

ISSN 2014-0576

Gènere i TIC. Cap a un nou model més equilibrat o la Societat de la Informació a dues velocitats

Les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), com qualsevol altra tecnologia, es construeixen socialment. Les dinàmiques socials i les relacions de poder existents determinen el gaudi dels seus beneficis. Tot i que les TIC ofereixen un enorme potencial de possibilitats, fins ara no han beneficiat per igual a tota la població. Tant, als països desenvolupats com en els països en vies de desenvolupament, les dones tenen menys accés a la pròpia tecnologia (en termes tant del maquinari com de capacitat de connexió), menys oportunitat per aprendre a utilitzar aquestes tecnologies, menys temps efectiu per usar - i menys oportunitats de decisió respecte al seu disseny i els seus continguts. L'anàlisi de gènere ofereix una eina d'estudi de les TIC que possibilita el seu aprofitament de manera que serveixin a les més àmplies metes de la igualtat i la justícia social.