El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Autoria

  • José Luis
    Terrón Blanco

    Profesor Titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fundador y director del Grupo de Comunicación y Salud del InCom-UAB.

Descarregar en format PDF

Lliçons

ISSN 2014-0576

Una aproximació a la informació sobre salut en els mitjans de comunicació

L'especialització del periodisme en salut és relativament nova, com ho és el camp acadèmic que l'estudia; tots dos es caracteritzen per la seva complexitat, per la difícil convivència de finalitats dispars i per una delimitació temàtica que és més borrosa del que es podria suposar. Si volem parlar de continguts en comunicació i salut, en una primera instància hem de delimitar l'objecte d'estudi: què entenem per salut? A Espanya, des del camp de la comunicació i la salut, no hem abordat aquest assumpte amb la profunditat necessària. D'altra banda, en parlar de continguts periodístics ho podem fer atenent, en conjunt o per separat, a quatre eixos: de què es tracta i en quines quantitats; com es tracta (i aquí hem de contemplar rutines, llenguatges, gèneres, enfocaments i noves estructures narratives); amb quina finalitat; i si es fa amb qualitat, sense oblidar que quan parlem de mitjans de comunicació hem de tenir present l'univers, dispar i heterogeni, del 2.0 i que si examinem els continguts no ho hem de fer exclusivament com a peces aïllades sinó com a parts d'un relat nou: la secció, el programa, el mitjà, etc.