Cątedra UNESCO de Comunicación InCom-UAB
 
_CAT _ESP _Contacte
 
Separador
 
LA CĄTEDRA
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
ACTIVITATS
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
PROFESSORS CONVIDATS
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
DOCUMENTS EN LĶNIA
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
CĄTEDRES UNESCO
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Separador
 
Objectius i activitats
Separador
L'objectiu principal de la Cątedra és desenvolupar activitats acadčmiques i d'investigació sobre temes de comunicació que es trobin en sintonia amb les idees, els valors i les iniciatives de la Unesco en aquest terreny (diversitat cultural, Societat de la Informació, comunicació i desenvolupament, participació democrątica, cultura de pau...).
Separador
El nucli principal d'aquestes activitats es genera mitjanēant la figura d'acadčmics especialistes que imparteixen cursos i/o seminaris de Tercer Cicle en el marc dels programes dels departaments de la Facultat de Cičncies de la Comunicació de la Universitat Autņnoma de Barcelona (UAB). També col·laboren en activitats acadčmiques complementąries, especialment conferčncies i col·loquis amb professors i/o professionals sobre els temes de la seva investigació i sobre l'estat de la investigació al paķs o ąrea geogrąfica de procedčncia.

Ojectius principals de la Cątedra:

1. L’oferta de seminaris i conferčncies sobre temes clau de la investigació en comunicació de la Unesco.

2. Recerca en les lķnees principals d’interčs de la Unesco:

-Comunicació i Diversitat Cultural
-Societat de la Informació
-Comunicació i Desenvolupament
-Accés a la Informació i Participació Democrątica

3. Aportació de nous coneixements a la investigació en comunicació mitjanēant la posada en marxa d’iniciatives en els estudis de doctorat i els programes d’investigació en l’ąmbit de Catalunya, Espanya i Europa.

4. Participació activa als fņrums acadčmics internacionals per tal de difondre la recerca realitzada.
 
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicación InCom-UAB
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
www.portalcomunicacion.com/catunesco
Separador