Cątedra UNESCO de Comunicación InCom-UAB
 
_CAT _ESP _Contacte
 
Separador
 
LA CĄTEDRA
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
ACTIVITATS
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
PROFESSORS CONVIDATS
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
DOCUMENTS EN LĶNIA
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
CĄTEDRES UNESCO
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
Separador
Separador
Separador
 
Presentació
Separador
La Cątedra Unesco de Comunicació InCom-UAB, la primera creada a tot el món en l'ąmbit de la comunicació, ve desenvolupant les seves activitats des de l'any 1989. Estą adscrita a l'Institut de la Comunicació (InCom) de la Universitat Autņnoma de Barcelona (UAB), que s'encarrega de la seva gestió i li ofereix suport amb el seu equip humą i infraestructura.
Separador
El programa de Cątedres Unesco

Les cątedres Unesco són denominacions que aquest organisme internacional atorga a una universitat encarregant-li la missió d'organitzar activitats docents, d'investigació i de divulgació en un camp concret del coneixement considerat prioritari. Aquesta iniciativa, que ha tingut un ampli ressņ a escala mundial, comprčn tots els camps del coneixement. En molts casos, les cątedres d'una mateixa ąrea temątica s'han constituļt en una xarxa. Les activitats de les cątedres Unesco són finanēades per organismes pśblics i/o privats, que s'identifiquen amb els objectius d'aquest organisme internacional.


La Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB

Aquesta Cątedra Unesco, la primera dedicada a l'ąmbit de la comunicació a tot el món, ve desenvolupant les seves activitats des de l'any 1989. Estą adscrita a l'Institut de la Comunicació (InCom) de la Universitat Autņnoma de Barcelona (UAB), que s'encarrega de la seva gestió i li ofereix suport amb el seu equip humą i infraestructura. L’Incom-UAB, creat l’any 1997 i dirigit pel professor José Luis Terrón, és un institut universitari dedicat a la investigació bąsica i aplicada, la formació especialitzada, la divulgació social de coneixements i la prestació de serveis en comunicació. Aixķ mateix, la Cątedra forma part d’Orbicom, la xarxa internacional de cątedres UNESCO de comunicació. Els objectius d’Orbicom són fomentar l'intercanvi d'experičncies entre les cątedres, impulsar una xarxa mundial d'institucions associades i promoure les relacions amb els organismes professionals de la comunicació i amb institucions que puguin finanēar activitats d'investigació.
 
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicación InCom-UAB
Separador
Cątedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB
www.portalcomunicacion.com/catunesco
Separador